Zespół terapeutyczny

Terapia w Ośrodku prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów składający się z:

Dyrektor Centrum Pomocy Caritas w Czarnej Białostockiej – ks. mgr Piotr Kobeszko – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Kierownika ośrodka: mgr Bożena Pardo-Chańko – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.

Specjaliści terapii uzależnień: mgr Andrzej Oniśko, mgr Paweł Siemieńczuk

Psycholog:  mgr Mirosław Udoj – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Specjaliści terapii uzależnień w trakcie certyfikacji: mgr Wojciech Gawryluk, mgr Joanna Drągowska, mgr Maria Rząca

Terapeuta zajęciowy: Edyta Chańko

Lekarz psychiatra: dr Joanna Halicka-Jabłonowska

Kapelan: ks. mgr Kamil Dąbrowski

Pielęgniarka: Ewa Wysocka

Pracownik administracyjno-socjalny: mgr Monika Magdalena Walczuk

Zespół terapeutyczny od 2017 roku pracuje pod stałą superwizją Pani mgr Magdaleny Smaś-Myszczyszyn superwizora akredytowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Pani Magdalena jest certyfikowanym trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych, psychoterapeutą ericksonowskim.  Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii osób współuzależnionych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii).

Dodatkowo pacjenci przebywający w Ośrodku mogą również skorzystać z nieodpłatnej opieki prawnej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku prowadzonej przez Panią adwokat Dorotę Tumkiewicz współpracującej z Ośrodkiem oraz będącej pełnomocnikiem prawnym Ośrodka. Link do strony kancelarii prawnej: http://www.adwokat-tumkiewicz.pl/