Czy jestem uzależniony? – test

Test przesiewowy.

1. Pierwszy raz zażyłam(em) jakiś narkotyk (marihuanę, haszysz, extasy, LDS, amfetaminę, kokainę, heroinę):
a) 5 lub więcej lat temu (2)
b) około 3 lat temu (3)
c) około roku temu (4)
d) kilka miesięcy temu (5)

2. Po raz ostatni zażyłam(em) jakiś narkotyk:
a) wczoraj (5)
b) kilka dni temu (4)
c) około 10 dni temu (3)
d) około miesiąca temu (2)
e) około rok temu (0)

3.Narkotyki zażywałam(em) w taki sposób, że:
a) brałam je codziennie przez okres miesiąca (6)
b) brałam je codziennie przez okres tygodnia (5)
c) brałam je kilka razy w tygodniu (5)
d) brałam je tylko w weekendy (3)
e) brałam je nie częściej niż raz w miesiącu (2)
f) brałam je rzadziej niż raz na miesiąc (0)

4. Moje doświadczenia z alkoholem są takie, że:
a) często upijałem się tracąc przytomność (5)
b) piłem codziennie (5)
c) piłem dużo przy różnych okazjach (4)
d) od czasu do czasu piłem umiarkowanie (3)
e) piłem bardzo rzadko (0)

5. W związku z braniem narkotyków wszedłem w kolizję z prawem:
a) byłem aresztowany (6)
b) mam sprawę karną w sądzie (5)
c) byłem przesłuchiwany przez policją (4)
d) byłem zatrzymany przez policję (3)

6. Wśród moich znajomych są osoby:
a) wyłącznie takie, które biorą narkotyki (6)
b) moi najbliżsi przyjaciele używają narkotyków (6)
c) większość moich znajomych bierze narkotyki (5)
d) przebywam z osobami, z których część używa, a część nie używa narkotyków (3)
e) większość moich znajomych nie bierze narkotyków (1)

7. Jeśli chodzi o mnie, to:
a) miałam ogromną i nieprzepartą chęć wzięcia ponownie narkotyku, gdy od ostatniego razu minęło kilka dni (6)
b) przeżywałam silny niepokój, kiedy zabrakło narkotyku (5)
c) natarczywie powracały do mnie myśli o braniu (5)
d) czasami miałam chęć wziąć narkotyk, a czasami nie (2)

8. Narkotyki brałam w taki sposób, że:
a) przyjmowałam je dożylnie (7)
b) nigdy nie brałam dożylnie lecz w inny sposób (5)
c) brałam heroinę wielokrotnie (6)
d) wziąłem heroinę mniej niż 10 razy (4)
e) nigdy nie brałam heroiny, lecz inne narkotyki (3)

9. Aby zdobyć pieniądze na narkotyki:
a) kradłem pieniądze z domu (6)
b) wynosiłem wartościowe przedmioty z domu i sprzedawałem (7)
c) dokonywałem kradzieży i napadów poza domem (7)
d) oddawałam się prostytucji (7)
e) handlowałem narkotykami (7)
f) pożyczałem i wyłudzałem pieniądze na narkotyki (6)
g) nigdy nie kradłem, żeby mieć pieniądze na narkotyki (2)

10. Moja sytuacja finansowa jest taka, że:
a) pracuję i zarabiam na własne utrzymanie (0)
b) uczę się lub studiuję (0)
c) częściowo jestem na utrzymaniu rodziców, a częściowo zarabiam (4)
d) nie pracuję i nie zarabiam pieniędzy (6)
e) nie uczę się ani nie pracuję (7)

11. Moje kontakty seksualne odbywały się:
a) wyłącznie z towarzyszeniem narkotyków i alkoholu (7)
b) od czasu do czasu łączyłem seks z alkoholem i narkotykami (5)
c) nigdy nie łączyłem seksu z alkoholem i narkotykami (0)

Zlicz teraz punkty przyporządkowane twierdzeniom w każdym z pytań.

Rezultaty:

    • 14-20 pkt. – jesteś w fazie eksperymentowania z narkotykami.

    • 21-36 pkt. – twoje używanie narkotyków stanowi problem. Zgłoś się na rozmowę do terapeuty.

    • 37-49 pkt. – jesteś osoba uzależnioną od narkotyków. Niezbędne jest dla ciebie co najmniej roczne leczenie w poradni lub w ośrodku stacjonarnym. Jak najszybciej zgłoś się do poradni.

    • 50 i więcej pkt. – jesteś głęboko uzależnioną osobą. Jedyną możliwością jest skorzystanie z rocznego programu w ośrodku leczenia uzależnień.