Jak unikać zagrożeń?

Podstawą prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka jest jego dobrostan fizyczny i psychiczny. Mają na to wpływ zarówno środowisko rodzinne jak i otoczenie. Młody człowiek, który ma zaspokojone wszystkie potrzeby psychiczne, w tym potrzebę bezpieczeństwa i bliskości ze strony swoich rodziców, z pewnością z mniejszym prawdopodobieństwem będzie szukał kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.