Pilna informacja!

W związku z wprowadzonym w Ośrodku zakazem odwiedzin, wymuszonym sytuacją epidemiologiczną w kraju, wprowadziliśmy dodatkowe możliwości kontaktu telefonicznego z naszymi wychowankami. Bliższych informacji udzielają kierownik i pracownicy Ośrodka.

Rozliczenie Konrada

W natłoku złych informacji o panującym dokoła zagrożeniu związanym z wirusem, mamy też dobrą wiadomość. Jeden z naszych pacjentów Konrad zakończył ważny etap swojego życia, rozliczył się z terapii. Życie, nawet w tych ciężkich czasach toczy się dalej, nasza młodzież nadal odnosi sukcesy w walce z własnymi słabościami, co daje nam i wszystkim dokoła wielką radość.

Zjazd Rodziców

W dniu 29 lutego odbył się kolejny zjazd rodziców wychowanków Ośrodka METANOIA. Był on kolejną okazją do spotkania z rodzicami i opiekunami naszych pacjentów. Nasi wychowankowie przygotowali na tę okazję występ muzyczny, który zyskał duży aplauz u rodziców.

Ferie METANOI

Wolny od szkoły czas nasi wychowankowie wykorzystują bardzo aktywnie. Podczas dzisiejszego wyjazdu na lodowisko młodzież bardzo dobrze się bawiła, szlifując jednocześnie swoje sportowe umiejętności.

Mecz z ministrantami

W dniu 25 stycznia nasi podopieczni rozegrali towarzyskie spotkanie z ministrantami parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku. Dziękujemy Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku za życzliwość i udostępnienie sali gimnastycznej.

Spotkanie kierowników

W ubiegłą środę 15 stycznia w METANOI odbyło się coroczne spotkanie kierowników placówek wychowania katolickiego. Spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy oraz wymiany doświadczeń w pracy w młodzieżą.

Wizyta Arcybiskupa

W dniu dzisiejszym swoja obecnością naszą placówkę zaszczycił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki. Ksiądz Arcybiskup naszą placówkę odwiedził wraz z rektorem Seminarium Duchownego w Białymstoku księdzem dr Marianem Strankowskim oraz prefektem Seminarium księdzem Adamem Kozikowskim.