Kontakt z nami

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA

skr. poczt. nr 45, 16-020 Czarna Białostocka
(Chmielnik 15, teren dawnej Agromy)

tel.: 85 710 32 41