Pierwsza Pomoc

W ubiegły piątek 9 lutego młodzież naszej placówki miała możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia pozwoliły naszym podopiecznym zdobyć wiedzę oraz przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach/ Szkolenie zostało przeprowadzone przez grupę ratowniczą Nadzieja z Supraśla, której bardzo serdecznie dziękujemy!

SONY DSC