Wyjazd Pawła

W dniu 21 lutego z naszej placówki wyjechał do domu jeden z naszych pacjentów Paweł. Życzymy mu sukcesów w trzeźwości!