Zjazd Rodziców

W dniu 29 lutego odbył się kolejny zjazd rodziców wychowanków Ośrodka METANOIA. Był on kolejną okazją do spotkania z rodzicami i opiekunami naszych pacjentów. Nasi wychowankowie przygotowali na tę okazję występ muzyczny, który zyskał duży aplauz u rodziców.