Zjazd rodziców pacjentów

W dniu 30 września odbył się zjazd rodziców pacjentów naszego Ośrodka. Był on okazją do spotkania kadry terapeutycznej z rodzicami i opiekunami prawnymi leczącej się w METANOI młodzieży. Poza spotkaniem rodziców z pacjentami i kadrą terapeutyczną Ośrodka, zjazd był także okazją do uroczystego zakończenia terapii jednego z naszych pacjentów. Dodatkowo dla rodziców zorganizowane zostały zajęcia psychoedukacyjne mające na celu przybliżenie problematyki i specyfiki uzależnienia.